2018

 
 

1. Firych Miroslav      10,5 bodů

2. Petřík Petr             10

3. Krejčí Petr              9,5

4. Prachař Mojmír       8,5

5. Nezdařil Mira          7,5

6. Sas Roman            7,5    

7. Štencel Karel          5,5

8. Zajíček Radek         5

9. Vymětal Milan         3,5

10. Prachař David        3

11. Nezdařil Vlastimil   2,5

12. Žalčík Vincenc        2